Geef docenten tijd en ruimte!

//Geef docenten tijd en ruimte!

Geef docenten tijd en ruimte!

Koepels van schoolbesturen, onderwijsbonden en leerlingenorganisaties pleiten er eensgezind voor om leerlingen pas in de derde klas van de middelbare school een schooladvies te geven. De reden hiervoor is onder andere dat laatbloeiers en kinderen uit achterstandsmilieus meer kans krijgen om op hogere schoolniveaus terecht te komen. Daarnaast hoopt men dat een latere keuze de ‘schotten’ tussen de onderwijstypen wat meer weg haalt, zodat leerlingen makkelijker kunnen switchen. Ook kan zo het beroepsonderwijs meer tot zijn recht komen.

Dit is geen nieuwe onderwijsontwikkeling. Al in de jaren ’70 werkte een groep scholen aan brede onderbouw en een definitieve keuze in het derde leerjaar. Dat noemde men ’de middenschool’. De brede invoering ging niet door, maar deze scholen bestaan nog steeds. Zij hebben toen dit principe omarmd en passen het al jaren succesvol toe. Een nieuwer schooltype die de keuze uitstelt is de 10-14 school. Ook hiervan zijn ondertussen succesvolle voorbeelden te vinden in ons land.

Als we een latere schoolkeuze willen, betekent dat iets voor de meeste scholen én hun docenten. In de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs zitten leerlingen van alle niveaus bij elkaar in de klas. Zo’n onderwijsvernieuwing (of herinvoering, zo u wilt) valt of staat met het pedagogisch en didactisch repertoire van docenten. Voor docenten betekent het dat zij gebruik moeten kunnen maken van de verschillen tussen leerlingen en deze verschillen kunnen benutten. Dat is niet onmogelijk -veel docenten doen dit al in de huidige situatie- maar er moet wel aandacht voor zijn.

Onze oproep is dan ook: start bij docenten, geef hen tijd, ruimte en ondersteuning om hun repertoire te vergroten en te verbreden. Pas dan zal deze vernieuwing kans van slagen hebben.

De trainers van het Netwerk Onderwijsadviseurs

By | 2020-01-23T22:52:44+00:00 January 23rd, 2020|Actueel|0 Comments

Leave A Comment