Hoe wij werken 2018-06-26T23:37:12+00:00
Loading...

De basis voor al ons werk met scholen ligt in een aantal waarden voor duurzame en tot in de klas zichtbare schoolontwikkeling. Deze doorleefde kernwaarden liggen ten grondslag aan al onze trajecten en trainingen.

Werken in alle lagen van de school

Werken in alle lagen van de school

 • Wij werken met docenten, mentoren, staffunctionarissen en schoolleiders
 • Gericht op de verbinding tussen leerlingen & docenten en docenten & schoolleiders

Zichtbare en blijvende veranderingen

Zichtbare en blijvende veranderingen

 • Van het management tot in de klas
 • Vanuit collectieve ambities
 • Niet alleen de inhoud maar ook het proces. In het proces hanteren wij de PDCA-cyclus
 • Wij evalueren al onze trajecten

Maatwerk

Maatwerk

 • De vraag van de school is uitgangspunt
 • Wij voeren altijd een oriënterend gesprek over uw vraag en de aanleiding voor deze vraag
 • Daarna een ontwerp of voorstel op maat

Verdiepen en verduurzamen van het leren

Verdiepen en verduurzamen van het leren

 • Voor ons staat leren centraal
 • Conceptgestuurde begeleiding
 • Vanuit een professionele cultuur
 • Verbinden van visie, organisatie en cultuur

Verbinden van theorie aan de praktijk en omgekeerd

Verbinden van theorie aan de praktijk en omgekeerd

 • Wij sluiten aan bij nieuwe en actuele ontwikkelingen
 • Wij pendelen tussen theorie en praktijk

Werken vanuit verbinding en aansluiten bij wat er al is

Werken vanuit verbinding en aansluiten bij wat er al is

 • Wat is de vraag en wat zit er áchter de vraag?
 • Werken vanuit de aanwezige kwaliteiten in de school
 • Wij zijn niet alleen loodgieters, maar ook architect
 • Wij helpen scholen overzicht te houden over de ontwikkeling