Geppie Bootsma 2018-06-26T23:37:13+00:00
Loading...
Naam

Geppie Bootsma

Email g.bootsma@netwerkonderwijsadviseurs.nl

Telefoon

06 25 05 19 05

Website
www.geppiebootsma.nl

Ik werk sinds 1995 als trainer/adviseur in het VO. Mijn werk is gericht op het verbeteren van schoolorganisaties. Daarbij werk ik op verschillende niveaus in de school: het niveau van de schoolleiding, van teamleiders/afdelingsleiders en van docenten.

Ik verzorg trainingen over de volgende onderwerpen:

  • leidinggeven: onderwijskundig/inhoudelijk leiderschap, persoonlijk/inspirerend leiderschap.
  • leidinggeven aan de sectie.
  • ontwikkelen van en werken in een professionele cultuur.
    verbeteren van opbrengsten. Vanuit het project Leren Verbeteren begeleid ik scholen die van de inspectie het oordeel ‘zwak’ hebben gekregen.
  • taalbeleid (training van de taalcoördinator/werkgroep taalbeleid, verzorgen van studiemiddag voor een docententeam).
  • thema’s uit het vak Nederlands: lezen, literatuur, schrijfonderwijs, spreek- en luisteronderwijs, toetsen.
  • motiveren en activeren van leerlingen.
  • differentiëren

Ook coach ik schoolleiders, secties en individuele docenten.
Het leraarsvak ken ik van binnenuit, omdat ik 22 jaar gewerkt heb als docent Nederlands.