Jannet Marechal 2018-06-26T23:37:14+00:00
Loading...
Naam

Jannet Maréchal

Email j.marechal@netwerkonderwijsadviseurs.nl

Telefoon

06 25 05 19 12

Website
www.atoa.nl

Ik train en coach schoolleiders en docenten met diverse vragen. Ik kijk met scholen naar leren vanuit het onderscheid oppervlakkig leren en leren met diepgang. Dat kan onder meer door de OBIT-indeling te gebruiken tijdens trainingen betreffende toets- en leskwaliteit. Docenten kunnen feedbackrapporten ontvangen betreffende hun toets, maar ik leid ook docenten op om feedback te geven aan hun collega’s betreffende toetskwaliteit.

Andere thema’s waarin ik docenten train zijn o.a. jongensachtig leren (pedagogisch-didactische handvatten om leerlingen met jongensachtige leerstijl goed te bedienen), een effectieve leerlingbespreking, motivatie, groeigerichte feedback, opbrengstgerichte leerlingbegeleiding/mentoraat en havodidactiek. Jaarlijks organiseer ik met het Havoplatform het havocongres Trots op Havo.

In mijn werk verbind ik op actieve en enthousiaste wijze de theorie aan praktijk. Ik lever maatwerk en ontwerp samen met de school het exacte aanbod, waarbij ik gericht kan zijn op zowel individuele ontwikkeling als teamontwikkeling of schoolontwikkeling.

ATOA is een CRKBO geregistreerde instelling en aangesloten bij het Netwerk Onderwijsadviseurs.