Kitty van Dijck 2018-06-26T23:37:13+00:00
Loading...
Naam

Kitty van Dijck

Email k.vandijck@netwerkonderwijsadviseurs.nl

Telefoon

06 25 05 19 31

Website
vandijckdidactiek.nl

Ik geef pedagogische- en didactische trainingen in het VO, MBO, HBO en praktijkonderwijs. Mijn trainingen zijn altijd afgestemd op de vraag van de school.

Ik werk als trainer en coach in het vo, praktijkonderwijs, mbo en hbo. Mijn belangrijkste drijfveer is het versterken van leren in de klas. In mijn rol als coach onderzoek ik samen met docenten hoe er in de klas door leerlingen meer en effectiever geleerd kan worden. Ik doe dat door samen met docenten lessen voor te bereiden, uit te voeren en na te bespreken. De feedback die ik geef wordt in de volgende les direct toegepast. Dit maakt een docent steeds sterker.
In mijn rol als trainer geef ik (team)trainingen over onderwerpen die te maken hebben met het versterken van het didactisch- en pedagogisch vakmanschap. Een belangrijk kenmerk van mijn trainingen is dat ik altijd maatwerk bied, afgestemd op de vraag van de school. Daarnaast fungeer ik zelf als rolmodel. Ik houd niet van praten over. Ik geef vooral zelf het goede voorbeeld.