Lambrecht Spijkerboer 2018-06-26T23:37:14+00:00
Loading...
Naam

Lambrecht Spijkerboer

Email
STA@Lambrechtspijkerboer.nl

Telefoon

06-25051956

Website
www.lambrechtspijkerboer.nl

Teach as you preach; de training is pas geslaagd als de leerlingen er iets van merken.

Wanneer we elkaar leren kennen in een persoonlijk intakegesprek gaan we samen op zoek naar de vragen die er leven over onderwijsverbetering en schoolontwikkeling. Daarna wordt – op maat – een passend aanbod ontwikkeld. Standaard is een tussentijds moment om de vinger aan de pols te houden en een traject wordt altijd afgesloten met een evaluatie/reflectie om te leren van het proces en te bezien wat verstandige vervolgstappen zijn om voor borging te zorgen in de school.

Met mijn ervaring als docent wiskunde/natuurkunde in het vo, lerarenopleider en trainer/consultant bij APS, kan  ik goed zorgen voor verbinding op alle lagen van de school. Mijn werkterreinen zijn zowel havo/vwo als ook vmbo bb/kb – gl/tl en mbo.

Thema’s waarop ik docententrainingen verzorg zijn determinatie en toetsing, activerende didactiek en differentiatie, vakdidactiek wiskunde, opbrengstgericht mentoraat en motivatie. De schoolleiding kan bij mij terecht voor schoolontwikkeling gericht op professionele cultuurontwikkeling.