Masja Mesie 2018-06-26T23:37:13+00:00
Loading...
Naam

Masja Mesie

Email m.mesie@netwerkonderwijsadviseurs.nl

Telefoon

06 41 34 30 10

Website
www.memo-onderwijs.nl

Training, coaching en advies

Ik train docenten in het vo en het mbo op het gebied van talenonderwijs. Dat kunnen trainingen, workshops of studiedagen zijn met een focus op een specifieke taalvaardigheid (spreek- en gespreksvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid) of een combinatie van vaardigheden. Hierbij ligt de focus zowel op het werken in de praktijk met 30 leerlingen in de klas als op de doorlopende leerlijnen van onder- naar bovenbouw (gekoppeld aan het ERK).

Naast deze trainingen gericht op de taalvaardigheden, verzorg ik ook trainingen op het gebied van differentiatie, het gebruik van ICT in de lessen en op het gebied van toetsing en examentraining.

Uiteraard is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen waarbij meerdere thema’s aan bod komen, aangepast aan de situatie op je school en aan de specifieke leervragen van de collega’s.

Meer informatie over de trainingsactiviteiten van Memo onderwijs vind je op de website www.memo-onderwijs.nl