Otto de Loor 2018-06-26T23:37:14+00:00
Loading...
Naam

Otto de Loor

Email o.deloor@netwerkonderwijsadviseurs.nl

Telefoon

06 25 05 19 74

Website
www.ottodeloor.nl

Onderwijsadvies, coaching, training; Alles is leren

Ik train, coach en adviseer directie, team- & sectieleiders, docenten, mentoren v.o. &
educatieve instellingen op basis van eigen leer- en ontwikkelingsvragen.

Thema’s:

  • Leiderschap: persoonlijk leiderschap, cultuur & onderstroom, (kern)teamontwikkeling, sectie-/vakgroepontwikkeling.
  • Leraarschap: pedagogisch-didactisch repertoire en algemene didactiek. Activerend lesgeven, differentiëren (ruimte maken voor verschillen), pedagogisch vakmanschap
  • Mentoraat en leerlingbegeleiding: de rol van mentor, gesprekstechnieken, groepsdynamiek-sociale groepsvorming, lastig gedrag in de klas, situationeel leiding geven aan leren, de pedagogische opdracht: leerlingenparticipatie & burgerschap

Ik lever maatwerk, ontwerp samen en kies voor interventies als intervisie, training en coaching. Ik pendel daarbij tussen praktijk en theorie en maak gebruik van praktijktheorieën over leren en leidinggeven.

In werk op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, schoolontwikkeling, onderwijsontwikkeling.

De praktijk is het vertrekpunt. De ervaring is een krachtig leermiddel.